Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 11:15

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về công nghệ mở (RDOT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trở thành thành viên thứ 15 của Cộng đồng OpenCPS. Trong thời gian trước mắt RDOT sẽ hỗ trợ OpenCPS trong việc quảng bá và phát triển cộng đồng.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG OPENCPS

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:

 1. Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)
  • Đại diện: ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch
 2. RED HAT
 3. MARIADB

CỘNG ĐỒNG PHỐI HỢP

 1. VietOpenStack. Đại diện: anh Lê Quang Hiếu
 2. Docker Hanoi. Đại diện: anh Nguyễn Đức Cường

THÀNH VIÊN LÀ DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC:

 1. Công ty Cổ phần Bitsco
 2. Công ty Cổ phần CNTT và Viễn thông BSC (BSCSoft)
 3. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMCSoft)
 4. Công ty Cổ phần EcoIT
 5. Trung tâm phát triển thương mại điện tử (ECOMVIET)
 6. Công ty ePacific
 7. Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS
 8. Công ty Cổ phần iWay
 9. Công ty Cổ phần Công nghệ NCS
 10. Công ty Cổ phần Netnam
 11. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt
 12. Công ty TNHH VELATEK
 13. Công ty TNHH Việt Nam Đan Mạch (VidaGIS)
 14. Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES)
 15. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về công nghệ mở (RDOT) - Bộ KHCN

Chi tiết đăng tại:  https://github.com/VietOpenCPS/doc/wiki/Thành-viên-cộng-đồng