Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 14:30

Trong hai ngày 18-19/10/2016, trên cơ sở kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở (RDOT) đã tổ chức thành công “Hội thảo tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng mã nguồn mở”.

Tham dự Hội thảo tập huấn có đại điện là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các vụ, viện, cục và tổng cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Phát biểu tại hội thảo, ThS. Ngô Minh Phước – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở (RDOT) cho biết: với các mục tiêu: (1) Nâng cao tỷ lệ cán bộ chuyên trách được đào tạo và sử dụng thành thạo phần mềm nguồn mở; (ii) Nâng cao tỷ lệ cán bộ công chức được hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở; (iii) Cải thiện chỉ số sử dụng phần mềm nguồn mở tại Bộ KH&CN. Trung tâm RDOT tổ chức đợt 1 hội thảo về sử dụng phần mềm văn phòng nguồn mở như là một công cụ miễn phí có thể thay thế cho các phần mềm văn phòng nguồn đóng như MS. Office trong các công việc về hành chính văn phòng của đơn vị.

Giảng viên Nguyễn Hữu Thành, Trương Anh Tuấn – Chuyên gia về phần mềm mã nguồn mở; cùng với sự có mặt của hơn 30 cán bộ đang làm việc tại các Vụ, Cục, Viện và Trung tâm nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thay mặt Ban Tổ chức, ThS. Ngô Minh Phước – Phó Giám đốc Trung tâm RDOT đã phát biểu khai mạc hội nghị; cám ơn các diễn giả và đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Trong suốt thời gian tập huấn, các nội dung chuyên đề về Khái niệm nguồn mở và giấy phép nguồn mở (CC, GPL...), các vấn đề mấu chốt về chuyển đổi hệ thống nguồn đóng sang nguồn mở đã được GV. Lê Trung Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng tư vấn chuyên môn thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở (RDOT) – Bộ Khoa học và Công nghệ - trình bày chi tiết, sinh động đến hội nghị. Các chuyên đề về hệ điều hành mã nguồn mở (Ubuntu) cũng đã được diễn giả Nguyễn Hữu Thành giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, cấu hình với sự tham gia tích cực của các đại biểu tham dự. Nội dung chuyên đề về An ninh, an toàn, bảo mật trong các hệ thống dịch vụ nguồn mở cũng được Ông Trương Anh Tuấn – Giảng viên, đại sứ Fedora, Phó chủ tịch VFOSSA trình bày tại hội nghị này.

 

Chương trình tập huấn diễn ra sôi nổi với sự giao lưu, tương tác tích cực giữa diễn giả và đại biểu tham dự. Nội dung trình bày được đánh giá cao trong xu hướng phát triển, nâng cao trình độ về CNTT của viên chức, công chức tại các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số ICT cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh phát triển của kỷ nguyên số.

Với các mục tiêu: (1) Nâng cao tỷ lệ cán bộ chuyên trách được đào tạo và sử dụng thành thạo phần mềm nguồn mở; (ii) Nâng cao tỷ lệ cán bộ công chức được hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở; (iii) Cải thiện chỉ số sử dụng phần mềm nguồn mở tại Bộ KH&CN.

           

NMP

Trung tâm NC&PT Quốc gia về công nghệ mở