Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 08:33
 
OER@University RoadShow 2016
Quang cảnh lớp huấn luyện ngày 12/11/2016
 
 
Ngày 12/11/2016, tại Đại học Kinh tế - Luật, đã diễn ra khóa tập huấn về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources).
 
Khóa tập huấn thu hút được khoảng 10 người là các lãnh đạo, giảng viên và cán bộ thư viện của trường đã tham dự.