Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 14:34

Các điều khoản sử dụng

Terms of Use

Tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt: ‘SỬ DỤNG CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS IGO Theo Chính sách Truy cập Mở của WIPO’, được công bố vào ngày 15/11/2016 tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/aor9bb4uxhj47g1/WIPO-Uses-CC-IGO-Since-15112016.pdf?dl=0

Trừ phi được nêu khác trong các điều khoản sử dụng đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể tái sản xuất, phân phối, tùy biến thích nghi, dịch và trình bày - biểu diễn công khai nội dung trên website này, không cần sự cho phép rõ ràng, miễn là nội dung có sự thừa nhận đi kèm, rằng WIPO là nguồn và rằng điều đó được chỉ rõ nếu các thay đổi đã được thực hiện với nội dung gốc ban đầu. Điều này là phù hợp với giấy phép Creative Commons Attribution - Creative Commons Ghi công – CC BY 3.0 IGO.

Người sử dụng phải không bóp méo, cắt xén, sửa đổi hoặc tiến hành các hành động khác có liên quan tới nội dung được xuất bản trên site này mà có thể gây tổn hại tới uy tín của WIPO. Các bản tùy biến thích nghi/dịch/phái sinh sẽ không mang bất kỳ biểu tượng chính thức nào của WIPO hoặc sự phê chuẩn của WIPO mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng trước đó của WIPO.

Từ ngày 15/11/2016, các xuất bản phẩm mới của WIPO, nghĩa là, các xuất bản phẩm mang số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN (International Standard Book Number) hoặc số xuất bản của WIPO, cũng như các nội dung được lựa chọn khác, sẽ là sẵn sàng để sử dụng theo các giấy phép Creative Commons 3.0 IGO và sẽ được đánh dấu rõ ràng như vậy.

Các điều khoản sử dụng đó là không áp dụng cho nội dung của bên thứ 3. Khi nội dung được WIPO xuất bản có tư liệu thuộc về một hoặc nhiều những người nắm giữ các quyền là các bên thứ 3, như các hình ảnh, đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo, thì người sử dụng các nội dung như vậy có trách nhiệm riêng về việc làm rõ các quyền đối với các tư liệu đó với (những) người nắm giữ quyền.

Khước từ chung

WIPO thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo, nhưng không thể và không đảm bảo, và không có đảm bảo nào cho, tính chính xác, khả năng truy cập, tính toàn vẹn và tính đúng lúc của thông tin này. WIPO cho là không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ lỗi hoặc sự bỏ sót nào trong nội dung của site này và khước từ xa hơn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ bản chất tự nhiên nào về bất kỳ mất mát bằng bất kỳ cách gì xảy ra có liên quan tới việc sử dụng website này. WIPO có thể tiến hành những sửa đổi các tư liệu đó bất kỳ lúc nào, không cần thông báo.

Các đường siêu liên kết tới các website khác được cung cấp chỉ như là vì sự thuận tiện, và ngụ ý không có trách nhiệm về, không phê chuẩn, thông tin chứa đựng trong các website khác đó trên một phần của WIPO. WIPO không đảm bảo, hoặc thể hiện hoặc ngụ ý, về tính chính xác, tính sẵn sàng, độ tin cậy hoặc nội dung của các thông tin, văn bản, đồ họa và các siêu liên kết như vậy. WIPO đã không kiểm thử bất kỳ phần mềm nào năm trên các site khác và không thực hiện bất kỳ sự đại diện nào về chất lượng, sự an toàn, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của các phần mềm như vậy.

Trong khi WIPO tiến hành mọi nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm nào sẵn sàng để được tải về từ website của WIPO là không có bất kỳ virus nào, thì nó không thể đảm bảo rằng tư liệu đó là không có bất kỳ virus hoặc phần mềm nào. WIPO không có trách nhiệm vì bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bằng bất kỳ cách nào do các phần mềm và các mã có liên quan gây ra, bao gồm cả các virus và sâu máy tính.

Sự thu thập và giữ lại thông tin cá nhân của WIPO thông qua website của mình sẽ tuân theo các điều khoản của Chính sách có hiệu lực về Tính riêng tư hiện hành của WIPO.

Không có gì trong hoặc có liên quan tới khước từ này hoặc website của WIPO sẽ được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền ưu tiên và sự miễn nhiễm nào của WIPO trong sự phù hợp với Hiệp ước về các Quyền ưu tiên và Miễn trừ của các Cơ quan Chuyên trách được Đại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn ngày 21/11/1947 và với các điều khoản thỏa thuận giữa Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ và WIPO để xác định vị thế pháp lý của tổ chức ở Thụy Sỹ ngày 9/12/1970, và của sự dàn xếp triển khai cùng này có liên quan tới điều đó.

Chính sách truy cập mở

WIPO đã áp dụng Chính sách Truy cập Mở để hỗ trợ cho cam kết của mình về chia sẻ và phổ biến tri thức, và làm cho các xuất bản phẩm có sẵn dễ dàng cho khán thính phòng rộng lớn nhất có thể.

WIPO tin tưởng rằng mục đích cơ bản của hệ thống sở hữu trí tuệ (IP) cân bằng và có hiệu quả là để cung cấp các khuôn khổ và sáng kiến khuyến khích sự sáng tạo, phổ biến và sử dụng các tác phẩm trí tuệ con người vì lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội của tất cả mọi người.

WIPO nhận vai trò tiên phong trong việc tạo thuận lợi cho sự truy cập vạn năng tới sự giàu có về tri thức và thông tin công nghệ được hệ thống IP quốc tế sinh ra. Như là nguồn tham chiếu của thông tin có liên quan tới IP, WIPO cũng tạo ra các bộ sự tập mở rộng có sẵn của các xuất bản phẩm, dữ liệu, nghiên cứu, báo cáo, và các tài nguyên học tập. Chính sách Truy cập Mở của WIPO chính thức hóa cam kết này về chia sẻ tri thức, cung cấp [hợp lý hơn] sự truy cập tới các tài nguyên đó, và xúc tác cho những người ra chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và công chúng nói chung để dễ dáng sử dụng và xây dựng dựa vào chúng.

Chính sách Truy cập Mở làm gì

Theo Chính sách Truy cập Mở, trong khi vẫn giữ lại quyền sở hữu bản quyền về nội dung của nó, WIPO tạo thuận lợi cho sự truy cập tới các xuất bản phẩm trên trực tuyến của mình và cho các nội dung trên trực tuyến khác được xuất bản theo tên của WIPO, không mất tiền, và tối thiểu hóa các điều kiện hoặc các hạn chế được đặt ra về sử dụng các nội dung của mình.

Trừ phi được nêu khác về các điều khoản sử dụng đặc biệt, bất kỳ ai cũng có quyền tự do để tái sản xuất, phân phối, tùy biến thích nghi, dịch và trình bày - biểu diễn công khai nội dung được xuất bản trên trực tuyến dưới cái tên của WIPO, miễn là sử dụng như vậy đi kèm sự thừa nhận rằng WIPO là nguồn, và chỉ rõ nếu các thay đổi được thực hiện với các nội dung gốc ban đầu.

Để hỗ trợ triển khai Chính sách Truy cập Mở, WIPO sẽ sử dụng các giấy phép Creative Commons dành cho các Tổ chức Liên chính phủ (CC IGO). Các giấy phép Creative Commons là tập hợp các công cụ bản quyền và các thỏa thuận mẫu tạo thuận lợi cho truy cập mở tới các nội dung có tính sáng tạo.

WIPO sẽ áp dụng các giấy phép CC IGO cho các xuất bản phẩm mới (nghĩa là, các xuất bản phẩm mang ISBN hoặc số xuất bản của WIPO) mà nó xuất bản trên trực tuyến trong hoặc sau ngày 15/11/2016, cũng như cho các nội dung được lựa chọn khác được các nhân viên của WIPO tạo ra hoặc các nội dung được phê chuẩn nội bộ để phát hành.

WIPO giữ lại quyền sở hữu bản quyền đầy đủ của tất cả các tư liệu trừ phi được chỉ định khác.

Các xuất bản phẩm được xuất bản trước ngày 15/11/2016, theo đó WIPO sở hữu tất cả các quyền sẽ được coi là phát hành theo giấy phép CC IGO trên cơ sở từng trường hợp.

Chính sách Truy cập Mở này không áp dụng cho các nội dung của các bên thứ 3. Khi nội dung được WIPO xuất bản có chứa tư liệu thuộc về một hoặc nhiều người nắm giữ quyền là các bên thứ 3, bao gồm, ví dụ, các hình ảnh, hình đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo .v.v., thì bất kỳ ai muốn sử dụng các nội dung như vậy có trách nhiệm riêng về việc làm rõ các quyền đối với các tư liệu đó với (những) người nắm giữ quyền.

Chính sách về tính riêng tư cho các website của WIPO

Tuyên bố này mở ra các thực hành về tính riêng tư cho WIPO.

WIPO đã áp dụng một tập hợp các chỉ dẫn quản lý thông tin phục vụ như là cơ sở cho mối quan hệ của mình với những người sử dụng. Các chỉ dẫn đó đã được phát triển với sự thừa nhận rằng các công nghệ số và các mô hình kinh doanh nằm bên dưới đang nhanh chóng tiến hóa, và rằng các chỉ dẫn đó tuân thủ tương xứng với sự thay đổi. Bất kỳ thay đổi nào như vậy cũng sẽ được đăng trên trang này.

WIPO không có trách nhiệm về các chính sách nội dung hoặc tính riêng tư của các website theo đó nó có thể có đường liên kết.

Thông tin nào WIPO thu thập/theo dõi về bạn thông qua các website của mình?

 • Đăng ký chung: Trong quá trình đăng ký tự do để sử dụng các trang nhất định trên các website của WIPO, truy cập tới các dịch vụ nhất định, như các thư tin của WIPO, và đăng ký điện tử tại các hội nghị và các cuộc họp của WIPO, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ thư điện tử và thông tin nhân chủng học (địa chỉ, quốc gia, mã zip). Những người đăng ký phải ở độ tuổi mà, theo các luật cư trú đang có hiệu lực ở quốc gia của họ mà phần Khước từ sẽ có ràng buộc về Người đăng ký. Vì lý do này, chúng tôi giữ lịa quyền trong trường hợp yêu cầu những người đăng ký mở ra ngày tháng sinh của họ.

 • Các cuộc họp và hội nghị: Đối với sự tương xứng về điện tử tới sau có liên quan tới các hội nghị và các cuộc họp của WIPO, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp mã ID duy nhất của người đăng ký được chỉ định vào thời điểm đăng ký ban đầu.

 • Các địa chỉ theo giao thức Internet (IP): WIPO cũng lưu ký các địa chỉ IP, hoặc vị trí máy tính của bạn trên Internet, vì các mục đích quản trị các hệ thống, thống kê và sửa lỗi.

WIPO làm gì với các thông tin?

 • Liên hệ: Chúng tôi có thể liên hệ với bạn về tình trạng tài khoản, khẳng định đăng ký và tư vấn cho bạn về những thay đổi chính của hệ thống.

 • Thư điện tử: Sử dụng các địa chỉ thư điện tử và các ưu tiên bạn đã cung cấp khi đăng ký, chúng tôi có thể định kỳ gửi cho bạn thông tin hoặc thư điện tử quảng bá về các dịch vụ, các sự kiện hoặc xuất bản phẩm được WIPO chào.

 • Phân tích thống kê: Chúng tôi có thể thực hiện các phân tích thống kê hành vi của những người sử dụng các site của chúng tôi để đo đếm sự quan tâm trong một loạt các lĩnh vực của website.

WIPO chia sẻ thông tin với ai?

 • Các bên thứ 3: WIPO sẽ không cung cấp thông tin cá nhân về bạn được cung cấp bằng điện tử như một người đăng ký cá nhân cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không có sự đồng ý của bạn.

 • Chỉ tổng hợp mở: WIPO sẽ mở thông tin được cung cấp bằng điện tử cho các bên thứ 3 chỉ ở dạng tổng hợp.

 • Mở ra: WIPO sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cá nhân của bạn bằng điện tử khi đăng ký theo yêu cầu. Thông tin này sẽ chỉ được gửi theo địa chỉ thư điện tử ở dạng tệp hoặc khi yêu cầu đó được hỗ trợ bằng mã ID của người đăng ký có liên quan tới nó.

 • Các diễn đàn: Bất kỳ thông tin nào bạn mở ra khi đăng thông điệp trong bất kỳ diễn đàn, danh sách các máy chủ hoặc bảng điều khiển thông tin nào mà WIPO có thể chào, sẽ là công khai. Hơn nữa, những người đăng ký mà đăng thông điệp trong các diễn đàn của WIPO và các dịch vụ tương tự có thể làm cho địa chỉ thư điện tử của họ sẵn sàng cho những người khác thông qua tính năng phần mềm diễn đàn của WIPO, điều có thể làm cho thư điện tử không có yêu cầu từ những người đăng ký hoặc các bên khác, theo đó WIPO sẽ từ chối trách nhiệm.

Chọn không tham gia, các sửa đổi cho đúng và hủy bỏ

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ:

 • Sửa cho đúng thông tin cá nhân mà bạn nêu là có lỗi; hoặc

 • Cho phép bạn “chọn không tham gia” liên hệ tiếp bằng thư điện tử (ngoại trừ lưu ý về các thay đổi chính đối với dịch vụ đó), hoặc trong mẫu đăng ký gốc dành cho người đăng ký hoặc sau trong bất kỳ lúc nào sau đó, trong khi vẫn cho phép truy cập tới website;

 • Loại bỏ bạn và thông tin cá nhân của bạn được cung cấp bằng điện tử khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì thế có thể loại bỏ đăng ký của bạn.

Để yêu cầu sự sửa cho đúng hoặc hủy bỏ, xin liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ được cung cấp cho bạn khi đăng ký vì lý do này.